W NASZEJ KLINICE
ODZYSKASZ GĘSTE
I ZDROWE WŁOSY
ZAUFAJ NAM
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie trychologii. Od wielu lat zajmujemy się schorzeniami skóry głowy:

Regulamin

Home / Regulamin

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO i polityka prywatności)

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Panią / Pana w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.klinikazdrowegowlosa.pl, korzystaniem z usług poprzez serwis internetowy www.klinikazdrowegowlosa.pl oraz korzystaniem z usług w placówkach Klinika Zdrowego Włosa MEDICAL HAIR.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Klinika Gorszewska Sp. z o.o ,z siedzibą na ul. Al.Zwycięstwa 201/3, 81-525 w Gdyni, NIP 5862370909,REGON 389488218.

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi przepisami prawa.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Panią / Pana oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Panią / Panem a Klinika Zdrowego Włosa MEDICAL HAIR umowy.

 5. Informacje o użytkownikach serwisu internetowego www.klinikazdrowegowlosa.pl i ich zachowaniach są zbierane w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 • poprzez gromadzenie plików “cookies”

 1. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu wykonania kontaktu z Panią / Panem lub w celu udzielenia Pani / Panu informacji.

 2. Ponadto zbieramy następujące dane osobowe w określonych poniżej celach:

 • informacje o historii medycznej, stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, odbywanych terapiach, wieku, wzroście, masie ciała, aby zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych usług

 • imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, aby mieć możliwość kontaktu i przekazywania informacji

 • imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, aby mieć możliwość wystawienia recepty

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres email osób trzecich upoważnionych do odbierania informacji dotyczących Pani / Pana oraz potwierdzenie możliwości wykorzystania tych danych przez osobę upoważnioną, aby mieć możliwość udzielania informacji takim osobom trzecim przez Panią / Pana upoważnionym.

 1. Pani / Pana dane osobowe, w tym te pozostawione w serwisie www.klinikazdrowegowlosa.pl, nie zostaną sprzedane ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim. Dane osobowe i dotyczące obecnego oraz historycznego stanu zdrowia mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług lub odmowę ich wykonania.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 5. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z automatycznie podejmowaną decyzją.

 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad niniejszej Polityki Prywatności, w tym w zakresie dotyczącym korzystania z serwisu internetowego www.klinikazdrowegowlosa.pl, co może wynikać z rozwoju technologii internetowej, rozwoju serwisu internetowego Klinika Zdrowego Włosa MEDICAL HAIR, zmiany zakresu świadczonych przez Klinika Zdrowego Włosa MEDICAL HAIR usług, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz innych istotnych przesłanek. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 7. W serwisie internetowym www.klinikazdrowegowlosa.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu internetowego www.klinikazdrowegowlosa.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis internetowy www.klinikazdrowegowlosa. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są między innymi następujące regulacje:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Klinika Gorszewska Sp. z o.o ,z siedzibą na ul. Al.Zwycięstwa 201/3, 81-525 w Gdyni, NIP 5862370909,REGON 389488218.

Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki Administratora. Monitoring wizyjny jest realizowany w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Przetwarzanie danych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje wejścia do placówki Administratora, ciągi komunikacyjne wewnątrz placówki Administratora, obszar hallu recepcyjnego w placówce Administratora.

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

Pani / Pana dane osobowe zebrane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą przechowywane dłużej niż przez okres jednego miesiąca.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Klauzula informacyjna dotycząca zakupu pakietów zabiegowych, zabiegów oraz preparatów trychologicznych

 

Poniżej przedstawione są ogólne warunki i zasady korzystania z usług wykupionych w ramach pakietów zabiegowych. Klinika Zdrowego Włosa MEDICAL HAIR zastrzega sobie prawo do interpretacji, modyfikacji lub unieważnienia niniejszych zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualna wersja zasad i warunków znajduje się na stronie www.klinikazdrowegowlosa.pl

 1. W recepcjach poszczególnych placówek można wykupić pakiety zabiegowe na niektóre zabiegi oferowane w Klinice Zdrowego Włosa MEDICAL HAIR, zabiegi oraz preparaty trychologiczne.

 2. Wykaz zabiegów pakietowych oraz cennik pakietów dostępny jest w recepcjach Kliniki oraz na www.klinikazdrowegowlosa.pl

 3. Pakiet uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.

 4. Ceny za cały pakiet zabiegowy są rabatowane. Przy płatnościach za cały pakiet przysługuje zniżka zgodnie z aktualnym cennikiem, a płatność ta powinna być uregulowana jednorazowo.

 5. Pakiety można wykorzystać jedynie w obrębie wykupionej usługi.

 6. Rabaty w ramach pakietu nie łączą się z innymi promocjami.

 7. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła (Korzystający) oraz tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach Pakietu.

 8. Każdy Pakiet ma określony termin ważności, który wynosi 12 miesięcy od daty zakupu bez możliwości przedłużenia.

 9. Klinika Zdrowego Włosa MEDICAL HAIR zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu bez możliwości zwrotu niewykorzystanych zabiegów w formie gotówki czy innego zabiegu.

 10. Niniejszy Regulamin nie przewiduje zwrotów za niewykorzystane pakiety, za niewykonanych zabiegi w ramach pakietu, oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę bądź na żadne inne zabiegi.

 11. W pakietach zabiegowych w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez lekarza bądź terapeutę odstępach czasu. Klinika Zdrowego Włosa MEDICAL HAIR zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą lekarza bądź terapeuty, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie serii zabiegów.

 12. Wydłużenie terminu pomiędzy zabiegami spowoduje utratę gwarancji zabiegowej.

 13. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 14. Celem potwierdzenia wizyty, Korzystający otrzymuje SMS potwierdzający rezerwację oraz przypominający o zarezerwowanym terminie.

 15. Wykaz zabiegów oraz cennik zabiegów dostępny jest w recepcjach Kliniki oraz na www.klinikazdrowegowlosa.pl

 16. Niniejszy Regulamin nie przewiduje zwrotów za niewykonane zabiegi oraz nie wymienia zabiegów na gotówkę bądź na żadne inne zabiegi.

 17. Wykaz zabiegów pakietowych oraz cennik pakietów dostępny jest w recepcjach Kliniki oraz na www.klinikazdrowegowlosa.pl

 18. Wykaz preparatów oraz cennik dostępny jest w recepcjach Kliniki.

 19. Niniejszy Regulamin nie przewiduje zwrotów gotówki za zakupionych osobiście w Klinice Zdrowego Włosa preparatów trychologicznych.

 

Umów wizytę
Wybierz oddział:
Zapisz się na wizytę u naszego specjalisty
Wpisz potrzebne dane - oddzwonimy do Ciebie
Wybierz dzień wizyty
Wpisz swoje imię
Wpisz numer telefonu
Proszę o kontakt
Nasza 1 lokalizacja:
GDYNIA, Al. Zwycięstwa 201 lok.3
tel. 518 651 250
Nasza 2 lokalizacja:
OLSZTYN, Lubelska 33 (BUDYNEK SMART CLINIC)
tel. 792 050 616
Nasza 3 lokalizacja:
GDAŃSK - Przymorze, Bolesława Krzywoustego 25
tel. 792 050 676
Nasza 4 lokalizacja:
GDAŃSK - Śródmieście, Wilcza 1 lok.U6
tel. 792 050 650
Nasza 5 lokalizacja:
KRAKÓW, Zielony Most 6 lok. LU10
tel. 791 050 661
Nasza 6 lokalizacja:
BIAŁYSTOK
Fabryczna 35 lok.U1
tel. 791 050 681
Nasza 7 lokalizacja:
KATOWICE
Strzelców Bytomskich 4/2A/2
tel. 791 050 654
Dlaczego my?
DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW TRYCHOLOGII

TRYCHOLODZY przyjmujący w naszej Klinice to wyłącznie to wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem współpracy z pacjentami trychologicznymi.

Ze zrozumieniem i autentyczną troską dbają o każdego z pacjentów. Cechuje ich profesjonalizm i zaangażowanie. Do każdego podchodzą indywidualnie, aby pacjenci czuli się komfortowo. Nic nie cieszy bardziej niż uśmiech na twarzy zadowolonego pacjenta.

99%
ZADOWOLONYCH PACJENTÓW
95%
ZAKOŃCZONYCH TERAPII TRYCHOLOGICZNYCH
105%
ZAANGAŻOWANIA
RECENZJE PACJENTÓW
Zobacz co o nas piszą
Odbyłam w gabinecie całą kurację trychologiczną, jestem bardzo zadowolona. Pani trycholog pomogła mi skutecznie poradzić sobie z wypadaniem włosów. Polecam ten gabinet, każdej kobiecie której nadmiernie wypadają włosy.
- Paulina Sz.
Nie mogłam od dłuższego czasu poradzić sobie z łupieżem, stosowałam różne szampony, większość nie pomagała lub tylko na chwilę łagodziła występowanie jego. W końcu zdecydowałam się na odwiedzenie tego gabinetu trychologicznego. Odbyłam w gabinecie kurację trychologiczną i już od 2 miesięcy ani śladu łupieżu. Polecam Panią trycholog, wszystko dokładnie wyjaśniła i co najważniejsze skutecznie pomogła.
- Katarzyna J
Pani trycholog jest osobą komunikatywną. Fantastycznie nawiązuje relację z pacjentem. Jest cierpliwa i wyrozumiała. Wsłuchuje się w potrzeby i oczekiwania. Bacznie obserwuje i na tej podstawie doradza pakiet zabiegów. Pełen profesjonalizm! Przebieg terapii jest potwierdzony w karcie pacjenta. Mam zatem szczegółową informację na temat użytych preparatów, terminów. Gorąco polecam!
- Agnieszka Ch.
Borykałam się od dłuższego czasu z problemem skóry głowy, na tą Panią Trycholog trafiłam z polecenia znajomej. Było warto, gdyż problem został zażegnany. Jedyne co, cała kuracja troszeczkę kosztowała. Polecam Panią Magdę każdej kobiecie, która ma problem ze skórą głowy.
- Kasia Sz.
Przesympatyczna Pani trycholog. Wszystko dokładnie wyjaśniła. Zleciła konkretne badania. Pełen profesjonalizm. Do tego piękny i nowoczesny gabinet.
- Karol K.